Dřevovýroba Pavel Vlček
Dřevovýroba Pavel Vlček
MENU

Informace o z pracování osobních údajů

 
Tímto sdělujeme informace o zpracování osobních údajů. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v

Nezbytném rozsahu proto, abychom mohli nabízet a poskytovat, případně i nakupovat služby v dřevařském

průmyslu, obchodu a dopravě dříví apod. Současně zpracováváme osobní údaje našich zaměstnanců. Při jejich

zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016, obecné nařízení o ochraně osobních

údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které jsou důležité.

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost LARIX VLČEK s.r.o. se sídlem v Brance u Opavy, Cihelní 274,747 41 ,IČ: 07783183, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,vložka 77161. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na
  email: pilapavelvlcek@seznam.cz.
 2. Jako správce osobních údajů nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Zpracováváme zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, kontaktní údaje, údaje pro zpracování mezd zaměstnanců, smlouvy a faktury odběratelů/dodavatelů.
 4. Osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění nezbytných právních povinností vyplývající ze zákona o mzdě, zákoníku práce a dalších, taktéž plnění sjednaných smluvních závazků.
 5. Dále zpracováváme citlivé údaje o zdravotním stavu zaměstnance, a to na základě plnění právních povinností vyplývající ze zákoníku práce a navazujících předpisů.
 6. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností, plněníé uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit ,tj., zejména účastí ve výběrových řízení u našich odběratelů.
 7. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutnou dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
 8. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obráti s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat,abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby.
 9. K osobním údajům našich zaměstnanců mají přístup i další subjekty(zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se na naší obchodní činnosti.


Pavel Vlček, jednatel
LARIX VLČEK s.r.o.

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies